תיאור פרויקט

להפעלת הקטלוג:

  • מקם את סמן העכבר על-גבי רכיב או הרכבה בכדי להציג את מאפייני הרכיב/הרכבה.
  • לחץ על הבועיות העגולות הממוספרות בכדי להציג תת-הרכבה.
  • לחץ על כפתור חזור (Back) בכדי להציג את העמוד הקודם.
הממשק נמצא באתר  החברה, ללקוח תינתן גישה וכך שיוכל לבחור את החלק הרצוי ולהזמינו מהמחלקת השירות