הוראות הרכבה ופרוצדורות

סרטוני נהלים אינטרקטיביים הינם סרטוני הנפשה המציגים ומתארים תהליכים כגון פירוק והרכבה של מתקנים/מערכות. המשתמש יכול לבחור בין הצגת הסרטון כולו ברצף, הצגתו שלב-אחר-שלב או הצגת קטעים נבחרים בלבד. סרטון אינטרקטיבי הינו קל לתפעול, בין אם על-ידי שימוש בלחצן הפעל (Play) ובין אם על-ידי בחירה במקטע רצוי מתוך גלריה של מקטעים הממוקמת בתחתית הסרטון. ניתן גם לחזור על הסרטון או על מקטע ממנו כמה פעמים שנדרש, עד להבנת התהליך